מפה אינטרנט בע"מ:   תנאי שימוש
עודכן בתאריך 13.06.2010

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.mapa.co.il (להלן: "האתר") אשר מעניק לגולשיו מידע ושירותים ייחודיים בנושא תיירות, נופש ופנאי. האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת מפה אינטרנט בע"מ (להלן: "מפה").

תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על השימוש באתר, בשירותים הכלולים בו ובשירותים המפנים אליו, דוגמת שירות התוכן mapa2go ושירותים של צדדים שלישיים העושים שימוש בתוכן האתר ביישומים ושירותים נוספים, כל זאת באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). בנוסף, תנאי השירות חלים על שימוש שנעשה בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

כללי
 • השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר ו/או בתכניו באופן ישיר או עקיף, כולל, בין היתר, מבקרים מזדמנים, מנויים, משתמשי המדריך mapa2go ושירותים של צדדים שלישיים העושים שימוש בתוכן האתר ביישומים ושירותים נוספים (להלן: "המשתמש/ים") לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון. mapa2go ושירותים של צדדים שלישיים העושים שימוש בתוכן האתר ביישומים ושירותים נוספים (להלן: "המשתמש/ים") לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון.
 • תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 • השימוש ברוב חלקי האתר מותנה, בין היתר, בתשלום ותהליך הרשמה בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.
 • מפה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש של האתר, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין מרגע פרסומו באתר.
 • מובהר כי מפה אינה אחראית למידע המצוי באיזה מהאתרים המקושרים מהאתר באמצעות קישוריות (links).
 • מפה תפעל על מנת שהקישורים יפנו לאתרים בתחום העניין של האתר. יחד עם זאת, מפה אינה אחראית למידע המצוי באיזה מהאתרים המקושרים מהאתר באמצעות קישוריות ולשינויים שייעשו באתרים המקושרים.
תוכן האתר
 • האתר מתמחה בתיירות, נופש ופנאי, ומכיל מידע רב המובא לנוחיות המשתמשים במספר ערוצי מידע כגון: אוכל, לינה, טיולים, יומן אירועים, קישורים, שירותים שונים ועוד.
 • המידע באתר מובא כמות שהוא (AS IS) ולא ניתן לערכו ולהתאימו לכל משתמש בנפרד. התוכן המקובץ באתר ובשירותים הנלווים אליו מובא ומסופק לאתר ע"י עובדי האתר, כתבים חיצוניים, פרסומים מטעם מנויי האתר, מכתבים שמתקבלים במערכת האתר ונותני השירותים בפועל (כלומר, בעלי צימרים, מסעדות וכיו"ב).
 • המידע באתר הינו לשימוש אישי בלבד ולא ניתן לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב מאת מפה.
 • מכתבים ופרסומים מטעם מנויי האתר אשר התקבלו במערכת האתר, מובאים למבקרים כמות שהם (AS IS) ומטרתם לתת למשתמשים מידע מדויק ועכשווי בנושאים הנ"ל. למרות האמור, אין באפשרות מפה לבחון ולאמת את כל המידע/תכנים המצויים ו/או המתקבלים באתר ע"י גורמים חיצוניים ומפה אינה נושאת בכל אחריות באשר לתוכנם.
 • מפה אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, בין היתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר.
 • יודגש, סדר האתרים המופיעים באתר אינו מעיד על טיבם או על חשיבותם. כמו כן, מפה אינה אחראית לכך שאתרים אלה פעילים, לתוכנם או למהותם, אולם מפה תעשה כל שביכולתה שההפניה לאתרים ותיאורם יהיו מדויקים ככל האפשר.
 • מפה לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים המקושרים, שאליהם הגיע משתמש באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר ובפרט באמצעות מנוע החיפוש ואינדקס הקישורים.
 • האתר של מפה נערך על פי שיקול דעתם הסובייקטיבי של עורכי מפה. אין לייחס להמלצות, ו/או לתיאורי האתרים ו/או הדרכים ו/או המסלולים המוצגים באתר, כל תוקף מחייב.
מפות באתר
 • בערוץ המפות באתר המשתמשים ימצאו מפות אינטראקטיוויות בעזרתן ניתן לאתר כתובות בישראל ולתכנן מסלולי נסיעה בישראל וכן מפות של מסלולי טיולים בשטח בצמוד לטקסט המתאר אותם (להלן: "מערכת המיפוי").
 • בעזרת מערכת המיפוי ניתן, בין היתר, לאתר מיקום של שירותים שונים כגון תחנות דלק, כספומטים, בתי מרקחת, בנקים, סניפי דואר ועוד, נתונים אלה נכונים ליום הכנתם בלבד. מפה אינה אחראית לשינויים ו/או לדיוק המפות בכל הנוגע לשירותים אלה, והם מובאים כשירות למשתמש.
 • מובהר כי בכל מקרה, האחריות לטיב ו/או להימצאות השירותים היא בידי נותני השירותים בלבד.
 • השימוש שייעשה במפה שתופק באמצעות מערכת המיפוי הוא על אחריות המשתמש בלבד ואין בהם בכדי להטיל אחריות על מפה בקשר עם כל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן למטייל ו/או לרכושו.
 • יודגש, למרות המאמצים והניסיונות לספק מידע מעודכן ככל הניתן בכפוף למגבלות ביטחוניות ו/או גיאוגרפיות ו/או כלכליות, המידע הכלול במפה המופקת במערכת המיפוי הינו נכון למועד כתיבתו ולכן עלול להיות לא מדויק או לא מעודכן, והאתר אינו אחראי לנזקים שעלולים להיגרם למשתמשים או לרכושם כתוצאה משימוש במפה שהופקה באתר.
 • אין להסתמך רק על המידע במפות אלה לצורך נסיעות או עריכת טיולים בשטח או בעיר כולל עריכת טיול בשטחים שאינם מסומנים או סלולים, וחובה על המשתמש במידע האמור, להצטייד במפה נוספת ועדכנית לפני יציאה למסלול כגון מפות טופוגרפיות של הוועדה לסימון שבילים. ככלל אין לראות במידע שמופיע באתר בנושא טיולים אלא הצעה כללית לטיול בלבד.
 • העיון במסלולים אינו פוטר את המשתמש מחובתו לפעול לפי כל דין בקשר עם המסלולים, לרבות חובתו להישמע לשלטי הסבר ו/או אזהרה המצויים במקום ולתיאום עם גורמי ביטחון או בטיחות מוסמכים. בנוסף, חובה על המשתמשים, בין היתר, לבדוק עם הרשויות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, בכלל זה לבדוק התראות לשיטפונות ו/או סופות.
 • המשתמש מודע לכך כי במערכת המיפוי ייתכנו שגיאות ו/או סטיות ו/או אי דיוקים וכי בעת עשיית שימוש במסלולי הנסיעה והוראות ההכוונה הניתנות באתר עליו להישמע לחוקי התנועה, לתמרורים המוצבים בצידי הדרך ולהוראות כוחות הביטחון אשר יגברו על המלצות ומסלולים שהופקו באמצעות מערכת המיפוי.
רכישת מנוי לאתר
 • שימוש במרבית שירותי האתר כרוך בתשלום.
 • המנוי שנרכש הוא אישי ואינו ניתן להעברה. המנוי מקנה אך ורק זכות שימוש לא בלעדית בשירותי האתר. למען הסר ספק, אין ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע ו/או במפות המצויים באתר.
 • המנוי לאתר הוא על בסיס חודשי מתחדש אוטומטית מדי חודש ומשולם באמצעות כרטיס אשראי שיחויב מדי חודש.
 • חיוב המנוי לאתר יופיע בכרטיס האשראי של המנוי ו/או בחשבון הטלפון הסלולארי שלו, בהתאם לדרך בה נרשם.
 • המנוי לאתר כולל בין היתר: המלצות אובייקטיביות של מומחי מפה, המלצות גולשים מהשטח, מגזין בילויים שבועי שנשלח ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני, עדכונים, סקירות והמלצות יומיות.
 • ביטול מנוי ייעשה בכפוף לתנאים הבאים:
  1. במהלך תקופת הניסיון, תקופה בה מוצע המנוי למשתמש חדש בחינם, ולאחריה דמי המנוי נגבים אוטומטית מדי חודש בחודשו, ניתן לבטל את המנוי ללא כל חיוב.
  2. במהלך תקופת ההתחייבות, תקופה מינימאלית, לפי העניין, בה מתחייב המשתמש להיות מנוי, לא ניתן לבטל את המנוי ולקבל החזר כספי.
  3. לאחר תקופת ההתחייבות ניתן לבטל את המנוי בכל עת. משתמש אשר יבטל את המנוי בתקופה זו יחויב בדמי המנוי החודשיים בגין אותו החודש בו ביקש לבטל את המנוי, גם אם הביטול התבקש טרם חלף אותו החודש.
 • יובהר כי במקרה שמפה תודיע מראש ובפרק זמן סביר על הפסקת פעילות האתר , תפסיק מפה לגבות את דמי המנוי. המנוי מצהיר ומסכים כי במקרה זה לא תהיה לו שום דרישה או טענה כלפי מפה מלבד הפרש דמי המנוי החודשיים לתקופה עבורה נרכש המנוי החודשי והאתר כבר לא פעל.
 • המשתמש מצהיר בזאת שהוא בן 18 ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין להתקשר בהסכם זה. כמו כן, שכרטיס האשראי באמצעותו נרכש המנוי הוא בבעלותו, על שמו ובר תוקף.
 • המשתמש מסכים שהאתר יחייב מדי חודש בחודשו את כרטיס האשראי של המשתמש תוך חידוש המנוי באופן אוטומטי למעט אם המשתמש הודיע לאתר מראש על אי רצונו לחדש את המנוי לחודש נוסף. המשתמש יהיה זכאי לעשות שימוש אישי בלבד בשם המשתמש וסיסמה שניתנו לו עד לסוף תקופת המנוי שביטולו נתבקש.
הצהרות והתחייבויות המשתמש
 • מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעלה לאתר תכנים מהסוג הבא:
  1. כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
  2. כל חומר פורנוגרפי, ארוטי או בעל אופי מיני או עלול לפגוע ברגשות הציבור;
  3. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ואנדלים (vandals), יישומים מזיקיםmalicious) applications), וכיו"ב;
  4. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
  5. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;
  6. כל חומר או קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
  7. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי;
  8. כל חומר העלול להטעות צרכן;
  9. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
  10. כל חומר מאתר אינטרנט שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
  11. בנוסף מתחייב המשתמש שלא להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 • בנוסף, כל מנוי המדרג וסוקר מקומות שונים או המפרסם תכנים באתר מתחייב כי הדירוג ייעשה בתום לב, על פי חוות דעתו האישית וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם וכי כל מידע שיפרסם יהיה מדויק, אמין ושימושי.
 • המנוי נותן בזאת את אישורו המפורש למפה לפרסם את התכנים ללא פרסום שמו, וכן הסכמתו להעניק למפה רישיון שימוש כלל עולמי, בלתי הדיר, לא מוגבל בזמן, לא בלעדי, חופשי מכל תשלום, להשתמש בתכנים שיעלה לאתר, להעתיקם, להציגם, להפיצם, למכור עותקים ולהכין יצירות נגזרות מהם וכן להסמיך אחרים או לתת רישיונות לאחרים לעשות כל אחת מן הפעולות האמורות, בכל מדיה בפורמט אלקטרוני או מודפס.
 • להסרת כל ספק, מפה תהיה רשאית לערוך את התכנים, לקצרם, ואף לדחות אותם כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • המשתמש מתחייב לשפות את מפה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות מתנאי שימוש אלה, ו/או של שכל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.
תנאי שימוש נוספים לגבי שירות mapa2go
הרישום לשירות

הרישום לשירות והשימוש בו הוא למספר סלולרי אחד בלבד, או למספר הסדרתי של מכשיר הPDA שברשות המשתמש, וכן, בין היתר, כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הם אשר ישמשו אותו ברישום לשירות. המשתמש בלבד הוא האחראי ביחס למידע אשר יימסר לו באמצעים אלו, לרבות לשמירתו ולשימוש בו.

החיוב בגין שליחת הודעת טקסט יעשה על ידי המפעילים הסלולריים ומפה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לחיוב, לאפשרויות הגישה של המשתמש למידע, לסוג המכשירים, לחומרה או לחבילת הגלישה הנדרשת.

מובהר כי מועד תחילת החיוב בגין השירות הנו מיום הרישום לשירות (ו/או כפי שיפורסם בעמוד ההרשמה), ואינו תלוי בהתקנת ו/או הסרת השירות מהמכשיר.

לעניין זה יחולו בשינויים המחויבים יתר ההוראות והתנאים המפורטים בתנאי השימוש אשר לעיל.

שיגור תוכן

המשתמש נדרש שלא לשגר לאתר או באמצעותו ו/או באמצעות שירותיו ויישומיו כל מידע שתוכנו מאיים ו/או נגוע בלשון הרע ו/או בדיבה ו/או גס ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או נוגע לפעילות בלתי חוקית ו/או אסור על פי תקנת הציבור או על פי כל דין אחר. בנוסף, המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. כמו כן, הנך נדרש שלא לשגר ושלא לקדם באמצעות האתר כל מידע שהינו בגדר "דואר זבל", מכתבי שרשרת, "תוכנות פירמידה" או כל מידע מסוג דומה.

אחריות למידע

מפה אינה אחראית לכל מידע שיגיע אל המשתמש על ידי גורם חיצוני באמצעות האתר או יישומיו, והמשתמש נדרש לנקוט בזהירות הנדרשת בקבלו כל מידע שיועבר אליו במסגרת זאת. מפה אף אינה מתחייבת כי מידע זה יועבר בשלמותו ובאופן תקין לגמרי.

שימוש באתר מפה באמצעות שירות mapa2go

על מנת לקבל רשות כניסה לאתר וליהנות משירותיו מקבל כל משתמש שם משתמש וסיסמה אישיים הניתנים לשימוש פר מכשיר אחד בלבד. המשתמש יהא אחראי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה, והוא לא ימסור אותם לאחר, פרט לגורם המוסמך על-ידיו. המשתמש נדרש לדווח באופן מיידי למפה כל אימת שהינו מבחין או חושד, כי נעשה שימוש בלתי מאושר בשם המשתמש או בסיסמה או בפרטים אחרים שנמסרו לצורך שימושו באתר. מפה לא תהיה אחראית לכל תוצאה או נזק שינבעו או יהיו קשורים לכניסה בלתי מורשית לאתר או לחשיפת שם המשתמש וסיסמתו או לחשיפת כל מידע אחר בקשר עמם. לעומת זאת, המשתמש מתחייב לשאת באחריות לנזק שייגרם למפה ו/או לכל גורם אחר בעקבות שימוש של אדם אחר בשם המשתמש שלו ו/או בסיסמה שלו ו/או בפרטים אחרים שנמסרו על ידו לצורך כניסה לאתר ושימוש בו. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשם המשתמש, בסיסמה או בפרטים מזהים אחרים של כל אדם אחר בכל זמן שהוא ללא רשותו של אותו אדם. מפה רשאית מדי פעם בפעם לדרוש מהמשתמש להחליף את פרטי הזיהוי לרבות הסיסמה, לפי שיקול דעתה.

הורדות
 • כל הורדה (Downloading) של תוכנות, עזרים, מידע, קבצים, מפות ועוד שתתבצע באמצעות האתר ו/או שירותי תוכן של מפה, כולל, בין היתר, שירות mapa2go (להלן: "ההורדות"), תעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 • מובהר כי מפה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או מכשיר ה- PDA ו/או המכשיר הסלולרי של המשתמש ולמידע המצוי בהם כתוצאה מההורדות.
קניין רוחני
 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל המוצרים לרבות הטקסטים, התמונות, הסימנים המסחריים, אייקונים (icons), הכתבות והוידיאו המתפרסמים באתר בכל המדורים, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות, הנן של מפה בלבד.
 • מפה הינה גם בעלת זכויות היוצרים בעיצוב האתר, בתוכנת האתר, ובכלל זה בכל היישומים, הקודים, הקבצים הגרפיים והטקסטים - ובבסיס המידע ובתוכנה של מערכת המיפוי, ושל שירות mapa2go, אלא אם מצוין אחרת באתר.
 • זכויות היוצרים במאגר המידע של המפות ובמפות הנן של מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ בלבד, לרבות המפות המופקות באתר באמצעות מערכת המיפוי.
 • למען הסר ספק, כל המפות המופיעות באתר, לרבות מפות שהופקו על פי נתונים שהוכנסו ע"י המבקר באמצעות מערכת המיפוי, הן רכוש מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ והן מוגנות בזכויות יוצרים.
 • השימוש בתוכן האתר, כולל המפות, הוא למטרה אישית ופרטית בלבד ושימוש מסחרי במפות ובכל חלק מהן אסור בהחלט.
 • אין לשנות, להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהאתר ו/או משירות mapa2go ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפה, אלא אם מפה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק") אלא לעמוד הבית בלבד.
 • אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלו שקבע האתר, אלא בכפוף להסכמתה של מפה מראש ובכתב.
הגנת הפרטיות
 • מדיניות הגנת הפרטיות נמצאת בכתובת http://www.mapa.co.il/privacy ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
פרסומות
 • מפה לא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר.
 • מובהר כי הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה במידה שתיעשה עסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עסקה זו תהיה בין הצדדים לעסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של מפה.
אחריות ושיפוי
 • מפה אינה אחראית ואינה מבטיחה כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמשים ו/או ישים ידו על מידע זה. משתמש באתר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש במערכת ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר.
 • מפה ו/או מי מטעמה כולל עובדיה, מנהליה ו/או ספקי המידע שמצוי באתר או במערכת המיפוי, אינם אחראים בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע באתר או למידע שמתקבל באמצעות האתר מגורמים ו/או מאתרי אינטרנט אחרים ו/או מרשת האינטרנט בכלל, להתאמתו למטרות המשתמש, לאמינות ו/או לדיוק ו/או לשמישות ו/או לשימוש הנעשה במידע או במפות המופקות במערכת המיפוי.
 • מפה איננה מתחייבת כלפי המשתמשים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או הקישורים בו ו/או למערכת המיפוי ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל מפה ובין אם בגלל גורם אחר, לרבות תקלות ו/או הפרעות ברשת האינטרנט ובהעברת נתונים באלחוט.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששירות משלוח הודעות טקסט תלוי בזמינות ו/או תקינות של הרשת הסלולארית שלמפה אין כל שליטה עליה. לפיכך, מפה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בגין תקלה ו/או כשל שמקורם ברשת הסלולארית.
 • יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המוצגים באתר מפה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, או בלתי מוסריים. במקרה זה נודה אם תיידע את מפה על כך. מובהר כי מפה תפעל בכל מקרה לגופו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • מפה מעודדת את המשתמשים להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע המתפרסם ברשת האינטרנט, ובכלל זה מידע שמשתמשים אחרים ו/או עורכי מפה מציגים באתר. ככל שהדברים אמורים במידע מקצועי, יש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה ולזכור כי המידע האמור איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.
 • המשתמש מתחייב לשפות את מפה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
שינויים באתר והפסקת השירות
 • מפה רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו. מפה רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
דין ומקום שיפוט
 • על תנאי השימוש יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
 • כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתנאי השימוש יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו, ולהם תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.
אישור
אתר מפה - רק המלצות טובות
הרשמה לאתר מפה
הרשמה טלפונית
כניסה למנויים